Duxfor Logo

Ordensregler

De vigtigste ordensregler for DUXFOR:

  • Faglig uenighed er velkommen, men personlige angreb tolereres ikke.
  • Husk at sætte DUXFOR på pause, hvis du sætter autosvar på din e-mail, f.eks. i din ferie. Se punkt 6.1.
  • "Job søges" og annoncer for produkter og tjenesteydelser er normalt ikke tilladte. Se punkt 3.4.
  • Annonceringer af relevante danske og udenlandske begivenheder, samt jobannoncer er velkomne. Se punkt 3.2.
  • Spørgeskemaer og invitationer til at deltage i spørgeskemaundersøgelser skal forhåndsgodkendes af administrator. Se punkt 3.3

 

 

1.   Om  diskussionsforummet DUXFOR – Dansk User eXperience FORum

2.   Medlemskab

3.   Diskussionsindlæg

4.   God takt og tone

5.   Fortrolighed

6.   Teknik

 

1.   Om  diskussionsforummet DUXFOR – Dansk User eXperience FORum

1.1  Formål

DUXFOR er et online diskussionsforum, hvor medlemmer kan diskutere alle rimelige emner inden for usability ("brugervenlighed") og UX (User eXperience). Medlemmer behøver ikke deltage aktivt i diskussionerne. Af praktiske grunde anvender DUXFOR Google groups til distribution af diskussionsindlæg. Webstedet DUXFOR.dk indeholder generel information om diskussionsforummet.

1.2  Grundlæggende virkemåde

Medlemmer kan sende diskussionsindlæg i form af e-mails til

duxfor@duxfor.dk

Google groups videresender straks alle indsendte diskussionsindlæg til alle medlemmer som e-mail. Google groups tilbyder alternativt at sende en daglig opsummering af alle diskussionsindlæg.

Diskussionsindlæg sendt til DUXFOR  fra e-mail adresser, som ikke er tilmeldt, ignoreres.

1.3  Administrator

DUXFOR administreres af en lille kreds af frivillige, ulønnede administratorer. Administratorerne sørger for at holde listen kørende og administrerer tilmeldinger og afmeldinger. De sørger også for, at god takt og tone overholdes i diskussionerne og afgør sager om udelukkelse fra listen.

Administrator kan kontaktes på
admin@duxfor.dk

Administrator frabeder sig telefoniske henvendelser.

 

2.   Medlemskab

2.1  Generelt

Medlemskab er gratis. Diskussionsforummet er åbent for alle personer, som lover at overholde disse regler. Medlemskab af SIGCHI.dk er ikke nødvendigt. SIGCHI.dk medlemmer er ikke forpligtede til at være medlemmer af DUXFOR.

2.2  Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en e-mail til administrator på admin@duxfor.dk

E-mailen skal indeholde følgende oplysninger om den person, som søger medlemskab:

a.    Navn

b.    Adresse. Adressen kan være privatadresse eller firmaadresse.

c.    Den e-mail adresse som diskussionsindlæg sendes til og fra. E-mail adressen skal være individuel. Det er ikke tilladt at angive en e-mail adresse, som videresender til flere personer.

d.    En kort erklæring om at afsenderen accepterer disse regler for DUXFOR.

2.3  Afmelding

Afmelding kan ske når som helst ved at sende en e-mail til admin@duxfor.dk med angivelse af navn og den e-mail adresse, som ønskes slettet fra distributionslisten.

 

3.   Diskussionsindlæg

3.1  Generelt

Medlemmer sender diskussionsindlæg som e-mails til duxfor@duxfor.dk

Alle diskussionsindlæg skal overholde formålet for DUXFOR og reglerne for god takt og tone i punkt 4.

Diskussionsindlæg, som administrator skønner er uprofessionelle eller på anden måde strider imod disse regler, kan medføre at afsenderen får en henstilling eller udelukkes fra listen.

Hvis du er i tvivl om dit diskussionsindlæg er i strid med disse regler, så kontakt administrator inden du sender det.

3.2  Tilladte diskussionsindlæg

Ud over almindelige diskussionsindlæg er det tilladt at indsende følgende typer af meddelelser:

a.    Jobannoncer, herunder studenterjob. Meddelelser af denne type må højst være på 500 tegn og skal indeholde oplysninger om firma og arbejdsstedets beliggenhed. Hver jobannonce må kun indsendes én gang, dvs. at f.eks. meddelelser om genopslag af jobs ikke er tilladt.

b.    Annoncering af relevante danske og udenlandske begivenheder. Det kan f.eks. være møder og kurser i Danmark, også hvis der er tale om betalingsarrangementer.

c.    Annoncering af nye, relevante bøger og artikler skrevet af danske forfattere. Annonceringen skal indeholde kort resumé og et link til den fulde artikel.

3.3  Diskussionsindlæg som kræver forudgående godkendelse fra administrator

a.    Spørgeskemaer og invitationer til at deltage i spørgeskemaundersøgelser

3.4  Forbudte diskussionsindlæg

Følgende former for diskussionsindlæg er forbudte og kan medføre udelukkelse:

a.    Job søges

b.    Annonceringer af produkter og tjenesteydelser, uanset relevans. Denne regel gælder også for produkter og tjenesteydelser, som tilbydes af ikke-kommercielle ("not-for-profit") institutioner, f.eks. erhvervsskoler og universiteter. Det er dog tilladt at omtale et produkt eller en tjenesteydelse, hvis omtalen er saglig og direkte relevant for en igangværende diskussion.

Hvis du mener, at et diskussionsindlæg, som hører til en af ovenstående forbudte kategorier, alligevel kunne være relevant for DUXFOR, så kontakt administrator inden du sender diskussionsindlægget.

3.5  Vedhæftede filer

Diskussionsindlæg må ikke indeholde vedhæftede filer på grund af risikoen for spredning af virus.

 

4.  God takt og tone

4.1  Debatniveau

Væsentlige diskussioner og uenighed er velkomne eftersom sådanne diskussioner ofte er meget produktive. Men grundtonen skal altid være professionel og saglig. Personlige angreb, udskældning, grov sarkasme og lignende vil ikke blive tolereret.

4.2  Klager

Klager over debatniveauet skal sendes til administrator – aldrig til hele diskussionsforummet. Klager behandles diskret. Administrator er ikke forpligtet til at underrette klageren om hvilke aktioner der evt. er taget som følge af klagen.

 

5.  Fortrolighed

5.1  Citater og videresendelse

Diskussionsindlæg må kun citeres helt eller delvis hvis du på forhånd har indhentet tilladelse fra forfatteren. Det gælder også i forbindelse med undervisning.

5.2  Arkivering

Du må kun gemme diskussionsindlæg fra andre til personligt brug. Du må ikke vise diskussionsindlæg til ikke-medlemmer.

DUXFOR arkiverer diskussionsindlæg. Medlemmer kan efter aftale med administrator skrive sammendrag af gode diskussioner og opslå dem permanent på www.duxfor.dk. Sådanne sammendrag skal have forfatternavn og bidragydere.

5.3  Videregivelse af e-mail adresser

Administrator forpligter sig til ikke at videregive medlemslister for DUXFOR, herunder e-mail adresser, til andre. Det gælder både diskussionsforummets medlemmer og trediepart.

5.4  Indsamling af e-mail adresser

Det er ikke tilladt at indsamle e-mail adresser fra diskussionsindlæg på DUXFOR med henblik på at udsende jobansøgninger, CV, reklamer og lignende.

 

6.  Teknik

6.1  Autosvar

Husk at suspendere dit medlemskab hvis du sætter autosvar på din e-mail, f.eks. under ferie og fravær. Systemet opfatter autosvar som diskussionsindlæg, der derfor videresendes til hele forummet. Brug Google groups

Edit my membership > How do you want to read this group? > No Email.

Hvis du glemmer det, vil administrator suspendere dit medlemskab. Kontakt administrator for at få suspensionen ophævet.

6.2  Tekniske problemer

Hvis diskussionsindlæg sendt til din e-mail adresse jævnligt genererer fejlbeskeder, kan administrator forlange at du skifter til en anden e-mail adresse for ikke at genere de øvrige medlemmer.

 

Disse regler er sidst ændret den 5. november 2023 (erstatter reglerne fra 2. januar 2012).

Den gældende udgave af reglerne findes på www.duxfor.dk/regler.html